• Tuesday July 16,2019

Kategorija - ekstremizam


Ekstremizam koji sprječava mir i promovira rat

Ekstremizam koji sprječava mir i promovira rat

Godine 2012. znanstvenik John Horgan objavio je knjigu The End of War . Njegova pretpostavka je da smo ga u sebi ukrotiti naše nasilne impulse, barem dovoljno da prestanemo boriti se s velikim, kolektivnim ratom. U početku rumenilo, ovaj pojam izgleda kao daxotic i naivan kao poznata pjesma John Lennon i Yoko Ono.

Ekstremizam koji sprječava mir i promovira rat

Ekstremizam koji sprječava mir i promovira rat

Godine 2012. znanstvenik John Horgan objavio je knjigu The End of War . Njegova pretpostavka je da smo ga u sebi ukrotiti naše nasilne impulse, barem dovoljno da prestanemo boriti se s velikim, kolektivnim ratom. U početku rumenilo, ovaj pojam izgleda kao daxotic i naivan kao poznata pjesma John Lennon i Yoko Ono.