• Wednesday July 17,2019

Kategorija - mačka


Psihijatri iz druge dimenzije (2. dio)

Psihijatri iz druge dimenzije (2. dio)

U Dijelu 1 ovog posta , pokrivao sam novu priču o sukobima interesa unutar američke psihijatrijske udruge (APA). Polemika se odnosi na novi "Kompjuterizirani adaptibilni test" (CAT) koji se može koristiti za opisivanje ozbiljnosti depresije - mjera "dimenzije". Rekao sam da će dio 2 gledati na test. Al

Psihijatri iz druge dimenzije (1. dio)

Psihijatri iz druge dimenzije (1. dio)

Sjeća li se DSM-5? Nakon svih kritika, uličnih prosvjeda i znanstvenih rasprava, peta izdanja dijagnostičkog i statističkog priručnika o mentalnim poremećajima konačno je objavila American Psychiatric Association (APA) u svibnju 2013. A onda. dobro, to je bilo. Lansiranje je bilo nešto od antiklimaks - kako sam predvidio u 2010, "Kada DSM-5 stigne. to će